Ε.Ε.Φ.: Β΄φάση του 7ου Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού Φυσικών για μαθητές Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεων Δημοτικού Σχολείου. Υλή και εξεταστικά κέντρα

Ανακοινώθηκαν από την Ένωση Ελλήνων Φυσικών η ύλη και ο προσωρινός κατάλογος των εξεταστικών κέντρων της Β΄φάσης του 7ου Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού Φυσικών για μαθητές Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεων Δημοτικού Σχολείου που θα διεξαχθεί το Σάββατο 11 Μαΐου 2019 (10:00-11:30). ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ