ΙΕΠ: Eπιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα – Τρόπος αξιολόγησης στο μάθημα “Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία” της Γ΄ ΓΕ.Λ.

Η Επιστημονική Μονάδα Ανθρωπιστικών Επιστημών και Φιλολογίας του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής διοργανώνει επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα: «Τρόπος αξιολόγησης στο μάθημα “Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία” της Γ΄ ΓΕ.Λ.». Το Πρόγραμμα του επιμορφωτικού σεμιναρίου περιλαμβάνει δύο μέρη: Α’ μέρος Κριτήρια διαμόρφωσης γραπτών διαγωνισμάτων στο μάθημα «Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία». Β’ μέρος Βαθμολόγηση γραπτών δοκιμίων μαθητών και μαθητριών της Γ’ Λυκείου. Το σεμινάριο απευθύνεται στους Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ02 των Π.Ε.Κ.Ε.Σ. Αττικής και θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συσκέψεων (404 στον 4ο όροφο) του Ι.Ε.Π την Τρίτη 3 Δεκεμβρίου 2019, από τις 09.00 έως τις 14.00. Η πρόσκληση προς τους Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου Δευτεροβάθμιας ΠΕ02 των Π.Ε.Κ.Ε.Σ. Αττικής θα κοινοποιηθεί από το Υ.ΠΑΙ.Θ. μέσω των Περιφερειακών Κέντρων Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) διά της...