Δ.Π.Θ.- Τμήμα Μοριακής Βιολογίας & Γενετικής: Μεταπτυχιακά προγράμματα Σπουδών για το 2020-21

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ:«ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΩΝ»Προκήρυξη 25 θέσεων Μεταπτυχιακών Φοιτητών για το Ακαδημαϊκό Έτος 2020-2021 Το Τμήμα Μοριακής Βιολογίας & Γενετικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης καλείτους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν υποψηφιότητα για την παρακολούθηση τοακαδημαϊκό έτος 2020-2021 του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο: «ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΩΝ». Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί Πτυχιούχοι πρώτου κύκλου σπουδών στα πεδία τωνΒιοεπιστημών (Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής, Βιολογίας, Βιοτεχνολογίας και Βιοχημείας,Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών, Βιοτεχνολογίας, Φυσικής, Σπουδών στις ΦυσικέςΕπιστήμες, Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών του Ε.Μ.Π μεπιστοποιητικό παρακολούθησης του Προγράμματος Σπουδών της κατεύθυνσης ΦυσικούΕφαρμογών, Χημείας, Γεωλογίας, Γεωγραφίας, Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος), τωνΣχολών Θετικών Επιστημών, των Σχολών Επιστημών Αγωγής, των Σχολών ΕπιστημώνΥγείας (Τμημάτων Ιατρικής, Φαρμακευτικής, Κτηνιατρικής, Νοσηλευτικής, Διατροφής...