ΥΠΠΕΘ: Πρόσληψη 431 εκπαιδευτικών των κλάδων ΠΕ79.01 και ΤΕ16, ως προσωρινών αναπληρωτών πλήρους ή μειωμένου ωραρίου με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου στα μουσικά σχολεία για το διδακτικό έτος 2018-2019.

Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές πλήρους και μειωμένου ωραρίου, 431 εκπαιδευτικούς των κλάδων ΠΕ79.01 και ΤΕ16. . .