Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας: Έκθεση με θέμα «Τα Ορυκτά και ο Άνθρωπος»

Το Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας με αποστολή την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού για την φύση και το περιβάλλον, καθώς και τη διαχείριση των φυσικών πόρων που την συντηρούν, δημιούργησε το μεγάλο 

Πρόγραμμα «Τα Ορυκτά και ο Άνθρωπος».

Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει την ομώνυμη Έκθεση για το ευρύ κοινό, Εκπαιδευτικά Προγράμματα και Ημερίδες.

Σκοπός του Προγράμματος είναι να . . .