Ανοικτό Πανεπιστήμιο: Αιτήσεις για 4 Σύντομα Προγράμματα της Σχολής Θετικών Επιστημών & Τεχνολογίας

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο ενημερώνει ότι η Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας δέχεται την υποβολή αιτήσεων για το Β΄ κύκλο Σπουδών, ο οποίος θα ξεκινήσει τον Οκτώβριο του 2019 για τα εξής Σύντομα Προγράμματα: Βιομιμητική Τεχνολογία (ΒΙΤ) Χωρικός Σχεδιασμός: Σύγχρονες Τάσεις και Ζητήματα Αιχμής (ΧΩΣΧ)  Ανάπτυξη Ψυχαγωγικού Λογισμικού (ΑΨΛ)  Σχεδίαση ενσωματωμένων συστημάτων και εφαρμογές μικροελεγκτών στο Διαδίκτυο των Πραγμάτων (IoT) (Embedded system design and microcontroller applications for the Internet of Things) (ΣΕΣ) Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στα Σύντομα Προγράμματα Σπουδών από 03/06/2019 έως 20/09/2019 αποκλειστικά ηλεκτρονικά στο εξής link: https://apps.eap.gr/sps_2019/web/index.php