Εισαγωγή 634 σπουδαστών στη σχολή Πλοιάρχων και 485 σπουδαστών στη σχολή Μηχανικών των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) για το εκπαιδευτικό έτος 2018-2019

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η ΚΥΑ των Υπουργών Παιδείας και Εμπορικής Ναυτιλίας με τίτλο Κύρωση Κανονισμού Εισαγωγής Σπουδαστών/ Σπουδαστριών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) για το εκπαιδευτικό έτος 2018-2019.

Μέσω της ΚΥΑ καθορίζεται ο αριθμός των σπουδαστών/σπουδαστριών που θα εισαχθούν στις Α.Ε.Ν. Πλοιάρχων και Μηχανικών κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 σε 1119 (634 Πλοίαρχοι και 485 Μηχανικοί).

Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής καθορίζεται . . .