Ο αριθµός εισακτέων από ΕΠΑ.Λ. για το ακαδηµαϊκό έτος 2019-20 στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ)

Το diodos.edu.gr δημοσιεύει πίνακα που που μας απέστειλε ο κ. Δ. Αποστολόπουλος και ο οποίος περιλαμβάνει τον αριθµό των εισακτέων από τα ΕΠΑ.Λ. για το ακαδηµαϊκό έτος 2019-20 στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) Σύμφωνα με τον πίνακα ο αριθμός των εισακτέων είναι: Α) 155 Πλοίαρχοι και 113 Μηχανικοί µε το σύστηµα των εξετάσεων σε πανελλαδικό επίπεδο του σχολικού έτους 2018-19 και Β) 123 Πλοίαρχοι και 89 Μηχανικοί µε Απολυτήριο τίτλο Λυκείου ή Αποδεικτικό απόλυσης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Πατήστε εδώ για να ανοίξετε τον σχετικό πίνακα