2ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ.Νοτίου Αιγαίου: Σχέδια μαθήματος Μαθηματικών Α΄ΕΠΑ.Λ.

Σχέδια μαθήματος Μαθηματικών Α΄ΕΠΑ.Λ. για τη συνδιδασκαλία στο πλαίσιο της δράσης ΜΝΑΕ για τα ΕΠΑ.Λ. εκδόθηκαν από το 2ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. νοτίου Αιγαίου. Πατήστε εδώ για να δείτε το σχετικό υλικό