Εκλογές Αιρετών: Μέσω του συστήματος ΖΕΥΣ στις 7/11

Με ΚΥΑ που υπέγραψαν οι Υπουργοί Παιδείας και Θρησκευμάτων και Επικρατείας ορίζεται ο τρόπος διεξαγωγής των εκλογών για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων των εκπαιδευτικών στα Υπηρεσιακά Συμβούλια Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την ΚΥΑ Στην έδρα κάθε Διεύθυνσης Εκπαίδευσης συγκροτείται τριμελής Εφορευτική Επιτροπή με απόφασητου οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης που εκδίδεται το αργότερο δεκαπέντε (15)ημέρες πριν από την εκλογή.Οι Εφορευτικές Επιτροπές αποτελούνται από:Α) δύο εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, κατά περίπτωση, κατάπροτίμηση κλάδου πληροφορικής ή με καλή γνώση πληροφορικής, που υπηρετούν στην οικείαΔιεύθυνση Εκπαίδευσης, με ισάριθμους αναπληρωτές καιβ) έναν εκπρόσωπο της πρωτοβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης που ορίζεται με τον αναπληρωτήτου. Σε περίπτωση που οι εκλογείς μιας περιοχής ανήκουν σε διαφορετικές πρωτοβάθμιεςσυνδικαλιστικές...