Σημαντικές μειώσεις στον αριθμό των θέσεων των σχολικών συμβούλων

Με το σχέδιο νόμου  αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της Π. & Δ. Εκπαίδευσης    καταργείται ο θεσμός του Σχολικού Συμβούλου και στη θέση του  (με ανάλογο συμβουλευτικό υποστηρικτικό έργο) δημιουργείται ο θεσμός του Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου. Οι Συντονιστές Εκπαιδευτικού έργου πρόκειται να στελεχώσουν τις νέες περιφερειακού επιπέδου δομές τα ΠΕΚΕΣ. . . .