Αρχηγείο Πυροσβεστικής: Συμπληρωματική Προκήρυξη

Συμπληρωματική Προκήρυξη για την εισαγωγή φοιτητών/τριών και σπουδαστών/στριών στις Σχολές Ανθυποπυραγών και Πυροσβεστών αντιστοίχως, της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, με το σύστημα των εξετάσεων σε πανελλαδικό επίπεδο, το ακαδημαϊκό έτος 2019 – 2020», όσον αφορά τον αριθμό των εισακτέων εκδόθηκε από το Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την προκήρυξη