ΥΠΑΙΘ: Συμπληρωματική Πρόσκληση για απόσπαση στο Ν. Ημισφαίριο σε σχολικές μονάδες του εξωτερικού

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, προκειμένου να καλυφθούν οι εναπομείνασες κενές θέσεις εκπαιδευτικού προσωπικού σε σχολικές μονάδες εξωτερικού, καλεί σε Συμπληρωματική Πρόσκληση τους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι επιθυμούν να αποσπαστούν από το σχολικό έτος 2021-2022, και από το ημερολογιακό έτος 2022, για το Νότιο Ημισφαίριο σε σχολικές μονάδες εξωτερικού, να υποβάλουν αίτηση απόσπασης, σύμφωνα με την αριθμ. 129365/Η2/12-10-2021 (ΑΔΑ: 92ΠΓ46ΜΤΛΗ-8ΡΣ) Συμπληρωματική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται: 12-10-2021 μέχρι  24-10-2021 και ώρα 23:59. Η αίτηση υποβάλλεται  ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή πύλη https://dipode-aitisi.sch.gr.