Ι.Ε.Π.: Ο Καθηγητής Γεώργιος Μπαμπινιώτης σε θέση άμισθου Συμβούλου του Ινστιτούτου

Με δελτίο τύπου το ΙΕΠ γνωστοποίησε την ανάληψη εκ μέρους του καθηγητής Γεωργίου Μπαμπινιώτη της θέσης του άμισθου συμβούλου του Ινστιτούτου. Το δελτίο τύπου . . . Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ι.Ε.Π. θεωρεί ιδιαίτερη τιμή το γεγονός ότι ο Καθηγητής Γεώργιος Μπαμπινιώτης αποδέχθηκε την πρόταση να αναλάβει άμισθος Σύμβουλος του Ινστιτούτου για θέματα ελληνικής γλώσσας. Η εξέλιξη αυτή αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα εν όψει του μεγάλου έργου εκπόνησης των νέων Προγραμμάτων Σπουδών και της συγγραφής νέων βιβλίων, που έχει αναλάβει το Ι.Ε.Π. Η ευαισθησία του κ. Μπαμπινιώτη για την αδιάσπαστη συνέχεια της ελληνικής γλώσσας, η πολύχρονη εμπειρία του ως πανεπιστημιακού δασκάλου, η εμβέλεια και η επιδραστικότητα του επιστημονικού του έργου, η...