Μια ωραία ατμόσφαιρα

Κοσμήτορες ΕΑΠ προς Κ. Γαβρόγλου: Μη γίνετε ο υπουργός που θα καταργήσει το μοναδικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Έκκληση προς τον Κ. Γαβρόγλου να μη γίνει ΜΗΝ γίνετε ο υπουργός που θα καταργήσει το μοναδικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο της χώρας απηύθυναν ,προ ημερών , με ανακοινωθέν, οι Κοσμήτορες του ΕΑΠ και ο εκπρόσωπος των μελών ΔΕΠ, σημειώνοντας παράλληλα ότι “Η ανακοινωθείσα πλέον πρόθεσή σας για συγχώνευση του ΕΑΠ με άλλο συμβατικό ίδρυμα, κινείται εκτός του πλαισίου του άρθρου 16 του Συντάγματος, διότι ματαιώνει τον ειδικό σκοπό και την ειδική αποστολή του ΕΑΠ εντός του πανεπιστημιακού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης, όπως έχουν κατοχυρωθεί από τον ιδρυτικό του νόμο και έχουν αναγνωριστεί συνταγματικώς από τη...