ΥΠΠΕΘ: Συγκρότηση της Επιστημονικής Επιτροπής Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Ε.Ε.Π.Π.Σ.)

Απόφαση με θέμα «Ορισμός της Πρόεδρου, των μελών και της γραμματέως της Επιστημονικής Επιτροπής Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Ε.Ε.Π.Π.Σ.)», υπέγραψε ο Υπουργός Παιδείας κ. Κ. Γαβρόγλου. Σύμφωνα με την απόφαση ορίζεται η Προέδρος, τα μέλη και η γραμματέας της Επιστημονικής Επιτροπής Πρότυπων & Πειραματικών Σχολείων για τριετή θητεία ως ακολούθως: 1. Αυγητίδου Σοφία του Νέστορος με Α.Δ.Τ. ΑΝ218564, μέλος Δ.Ε.Π. της Παιδαγωγικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, ως Πρόεδρος. 2. Ρουσσάκης Ιωάννης του Εμμανουήλ με Α.Δ.Τ. ΑΝ562755, μέλος Δ.Ε.Π. του Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ως μέλος. 3. Λάζαρη Σεβαστή του Κωνσταντίνου με Α.Δ.Τ. ΑΖ561725, μέλος ΠΕ.Κ.Ε.Σ. – Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου Β/θμιας Εκπ/σης, ως μέλος. 4. Τσιαμπάση Φανή...