Στοιχεία Πιθανοτήτων και Στατιστικής Γ΄ΓΕΛ: Λύσεις των ασκήσεων

Εκδόθηκε από το ΙΕΠ σε ηλεκτρονική μορφή αρχείο με τις «Λύσεις των Ασκήσεων» για το βιβλίο «Στοιχεία Πιθανοτήτων και Στατιστικής» που διδάσκεται στο μάθημα Μαθηματικά Γενικής Παιδείας της Γ’ τάξης ΓΕ.Λ. της Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών. Πατήστε εδώ για να ανοίξετε το αρχείο