ΕΚΠΑ/Τμήμα Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης: Πανελλήνιος μαθητικός διαγωνισμός με θέμα «Από την κατανόηση, στην αντιμετώπιση της περιβαλλοντικής κρίσης: η συμβολή της ιστορίας και της φιλοσοφίας της επιστήμης και της τεχνολογίας». Μέχρι 30/3 η υποβολή υποψηφιοτήτων

Το Τμήμα Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης (https://www.phs.uoa.gr/) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, μελετά την Επιστήμη ως σύνθετο ιστορικό, κοινωνικό και πολιτισμικό φαινόμενο και αναδεικνύει τις φιλοσοφικές διαστάσεις των θεωριών και της πρακτικής της.Παράλληλα εξετάζει τις ιστορικές και φιλοσοφικές προσεγγίσεις της επιστήμης εν γένει, των επιμέρους επιστημών (φυσικές επιστήμες, ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες, επιστήμες της ζωής και της νόησης, μαθηματικά και λογική) και της τεχνολογίας. Στο ανωτέρω πλαίσιο, απευθύνεται στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση μέσα από τη διοργάνωση ενός πανελλήνιου μαθητικού διαγωνισμού με θέμα:«Από την κατανόηση, στην αντιμετώπιση της περιβαλλοντικής κρίσης: η συμβολή της ιστορίας και της φιλοσοφίας της επιστήμης και της τεχνολογίας»και καλεί μαθητές και μαθήτριες με ευρύτητα γνώσεων, δημιουργικότητα,...