Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία: Διάλεξη σχετικά με τα Αρχαία Ελληνικά μαθηματικά, Πέμπτη 10/5/2018 και ώρα 19.00

Με δελτίο τύπου η Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία ενημερώνει ότι στα πλαίσια του εορτασμού των 100 χρόνων από την ίδρυση της Ε.Μ.Ε. ο μαθηματικός – συγγραφέας Ευάγγελος Σπανδάγος θα δώσει διάλεξη σχετικά με τα Αρχαία Ελληνικά μαθηματικά. Η προσέγγιση του θέματος θα γίνει δια μέσου των επομένων ενοτήτων:
α) Το πρώτο φροντιστηριακό βιβλίο στον κόσμο (1ος – 2ος μ.Χ. αιώνας). Το εν λόγω βιβλίο του Θέωνος του Σμυρναίου (1ος – 2ος μ.Χ. αιώνας) σκοπό είχε να διευκολύνει τους μελετητές των Πλατωνικών διαλόγων όσον αφορά στα μαθηματικά, την αστρονομία και τη μουσική.
β) Η διδασκαλία των μαθηματικών και της αστρονομίας στις Σχολές των Ιωαννίνων κατά τον 17ο και 18ο αιώνα από έργα Αρχαίων Ελλήνων συγγραφέων.
γ) Γιατί όλοι οι Έλληνες, απόφοιτοι τουλάχιστον Γυμνασίου, γνωρίζουν τη Λατινική μαθηματική ορολογία.
δ) Ζηνόδωρος ο Παιανιεύς (2ος π.Χ. αιώνας). Ο θεμελιωτής του “Λογισμού Μεταβολών”.
ε) Η προσέγγιση των Αρχαίων Ελληνικών διαμέσου των Αρχαίων Ελληνικών Μαθηματικών κειμένων (πρόκειται για μια παρουσίαση ενός μαθηματικού διδακτικού πειράματος στο Πειραματικό Σχολείο του Πανεπιστημίου Αθηνών το έτος 1996).
στ) Πέντε διακεκριμένοι μαθηματικοί της Βυζαντινής εποχής, γνώστες και διδάσκαλοι Αρ-χαιοελληνικών μαθηματικών έργων.
ζ) Ο Πατέρας της Μαθηματικής Επιστήμης Θαλής ο Μιλήσιος και ο μεγαλύτερος Μαθημα-τικός όλων των εποχών Αρχιμήδης ο Συρακούσιος.
     Μετά το πέρας της ομιλίας . . .