Ε.Ε.Φ.: Ταχύρρυθμα Σεμινάρια Πληροφορικής

Μαθήματα πληροφορικής 60 ωρών που οδηγούν στην απόκτηση Πιστοποιητικού αναγνωρισμένου από το ΑΣΕΠ και το Ελληνικό Δημόσιο και χωρίς ημερομηνία λήξης.  Θα διδαχθούν (6) ενότητες: (Windows, Internet, Outlook, MS Word, MS Excel, Ms PowerPoint, Ms Access)   Έναρξη μαθημάτων Σάββατο 11 Ιανουαρίου 2020Λήξη 25 Ιανουαρίου 2020 Τα πιστοποιητικά θα εκδοθούν αμέσως μετά την λήξη του προγράμματος ώστε οι ενδιαφερόμενοι να προλάβουν τους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ που λήγουν αρχές Φεβρουαρίου 2020. Κόστος εκπαίδευσης και πιστοποίησης 200€(Συμπεριλαμβάνετε και επί πλέον βεβαίωση από την Ε.Ε.Φ.) Πληροφορίες στη γραμματεία της ΕΕΦ  Πολυχρονάτος Κώστας 2103635701 – 6973292808 10:00πμ – 14:00μμ.Αποστολή της αίτησης (επισυνάπτεται) υποχρεωτικάμε e-mail στο: eefapos@gmail.com ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣΕΠΩΝΥΜΟ  ………………………………………………………………………..ΟΝΟΜΑ      ………………………………………………………………………………ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ  …………………………………………………………………….……    ΙΔΙΟΤΗΤΑ       ………………………………………………………………..……….. .               ΠΟΛΗ              ...