ΥΠΑΙΘ: Υποτροφίες Ρουμανίας σε Έλληνες πολίτες για θερινά μαθήματα Ρουμανικής Γλώσσας και Πολιτισμού θέρους 2022

Το Υπουργείο Παιδείας της Ρουμανίας, διοργανώνει, σε συνεργασία με τα Πανεπιστήμια “Alexandru Ioan Cuza” του Ιασίου και “West University” της Τιμισοάρας, θερινά μαθήματα ρουμανικής γλώσσας, λογοτεχνίας, ιστορίας και πολιτισμού. Τα μαθήματα θα διεξαχθούν τον Ιούλιο 2022.Διατίθενται τρεις (3) υποτροφίες σε Έλληνες πολίτες για την παρακολούθηση τους.Οι εν λόγω υποτροφίες καλύπτουν έξοδα διαμονής, διατροφής καθώς και τυχόν πολιτιστικό πρόγραμμα, εξαιρουμένων των εκδρομών και επισκέψεων.Περισσότερες λεπτομέρειες για το πρόγραμμα των μαθημάτων, καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά περιλαμβάνονται στη συνημμένη ρηματική διακοίνωση.Οι αιτήσεις με τα απαιτούμενα αναγραφόμενα δικαιολογητικά πρέπει να αποσταλούν ηλεκτρονικά μέχρι και την Πέμπτη 09-06-2022 στην ακόλουθη διεύθυνση του τμήματος Φοιτητικών Θεμάτων και Υποτροφιών του υπουργείου Παιδείας: foitmer.yp@minedu.gov.gr