Η επικινδυνότητα των πυρηνικών αντιδραστήρων στο Ακουγιού

Άρθρο του κ. Ν. Κατσαρού,  Επιστημονικού Συνεργάτη του  ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ, πρώην προέδρου της  Ένωσης Ελλήνων  Χημικών με θέμα:

Η Επικινδυνότητα των Πυρηνικών Αντιδραστήρων στο Ακουγιού

δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών.

Ως βασικότεροι κίνδυνοι αναφέρονται:

το γεγονός ότι το Ακούγιου βρίσκεται . . .