Σύλλογοι Αναπληρωτών όλων των βαθμίδων: Σχέδιο Πρότασης Συστήματος Μόνιμων Διορισμών

Ο Σύλλογος Αναπληρωτών Νηπιαγωγών (Σ.Α.Ν.), ο Πανελλήνιος Σύλλογος Αναπληρωτών Δασκάλων (ΠΑ.Σ.Α.Δ.) και η Πανελλήνια Ένωση Αναπληρωτών Δευτεροβάθμιας (Π.Ε.Α.Δ.) ως τρεις θεσμικές συλλογικότητες των αναπληρωτών εκπαιδευτικών λειτουργών στην Πρωτοβάθμια και στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, ενόψει της εξαγγελίας από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας ενός Συστήματος Μόνιμων Διορισμών υπό την εποπτεία του Α.Σ.Ε.Π., το οποίο θα αντικαταστήσει τις σχετικές νομοθετικές ρυθμίσεις του ν. 3848/2010, καταθέτουν την εξής Πρόταση: . . .