Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο: Ηλεκτρονική Εγγραφή, Δικαιολογητικά για τη Στέγαση και τη Σίτιση των Πρωτοετών

Με δελτίο τύπου που εκδόθηκε την 11/9/2018 το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ενημερώνει τους πρωτοετείς φοιτητές για τη διαδικασία και τις προθεσμίες της  Ηλεκτρονικής Εγγραφής, καθώς και τα απαιτούμενα Δικαιολογητικά για τη Στέγαση και τη Φοίτηση των Πρωτοετών φοιτητών. . . .