ΥΠΠΕΘ: Τα 53 Γυμνάσια που θα συμμετάσχουν στη ΙΓ ́ ΜΑΘΗΤΙΑΔΑ 2018

Με έγγραφό του το ΥΠΠΕΘ ανακοίνωσε τον πίνακα με τα 53 Γυμνάσια που θα συμμετάσχουν στη  «ΙΓ΄ Μαθητιάδα», που θα διεξαχθεί από 18 έως και 22 Μαΐου 2018 στην Πρώτη Σερρών και στην
ευρύτερη περιοχή του νομού Σερρών.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ