ΥΠΠΕΘ: Διαπιστωτικές Πράξεις εκλογής Πρυτάνεων – Αντιπρυτάνεων

Διαπιστωτικές πράξεις εκλογής Πρυτάνεων – Αντιπρυτάνεων  υπέγραψε ο Υπουργός Παιδείας κ. Κ. Γαβρόγλου. . . .