ΥΠΠΕΘ: Κατανομή πιστώσεων Τακτικού Προϋπολογισμού οικονομικού Έτους 2019 του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

Απόφαση με θέμα την κατανομή των προβλεπόμενων στον εγκεκριμένο τακτικό Προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων οικονομικού έτους 2019 ανώτατων δεσμευτικών ορίων δαπανών κατά μείζονα κατηγορία στους επιμέρους Λογαριασμούς των Ειδικών Φορέων του  Υπουργείου υπέγραψε ο Υπουργός Παιδείας κ. κ. Γαβρόγλου. Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την απόφαση για την κατανομή των πιστώσεων τακτικού προϋπολογισμού Απόφαση με θέμα την κατανομή των προβλεπόμενων ανώτατων δεσμευτικών ορίων δαπανών στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (κωδ. φορέα 1019) έτους 2019 υπέγραψε ο Υπουργός Παιδείας κ. κ. Γαβρόγλου. Πατήστεεδώ για να ανοίξετε την απόφαση για την κατανομή των προβλεπόμενων ανώτατωνδεσμευτικών ορίων δαπανών στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του ΥπουργείουΠαιδείας