Μόνιμοι Διορισμοί εκπαιδευτικών στην Γενική Εκπαίδευση. Οδηγίες για την υποβολή της αίτησης και των δικαιολογητικών

Προκήρυξη 1ΓΕ/2019 Για τη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας, υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας, κλάδων ΠΕ60, ΠΕ70 και ΠΕ73, και Δευτεροβάθμιας, κλάδου ΠΕ79, Γενικής Εκπαίδευσης, κατά κλάδο και ειδικότητα, καθώς και ανά μουσική ειδίκευση, κατηγορίας Π.Ε. Προκήρυξη 2ΓΕ/2019 για τη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας, κατά κλάδο και ειδικότητα, υποψήφιων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης κατηγορίας Π.Ε. Προθεσμίες υποβολής αιτήσεων στο www.asep.gr – 15/01/2020 έως 03/02/2020 και ώρα 14:00 Προθεσμίες υποβολής δικαιολογητικών (στις Δ/νσεις Εκπ/σης) – Από τη Δευτέρα 13 Ιανουαρίου 2020 έως και την Τετάρτη 12 Φεβρουαρίου 2020 Για την υποβολή της αίτησης στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης: Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ήδη εγγραφεί στο ΟΠΣΥΔ https://opsyd.sch.gr 1. Με αποκλειστική ευθύνη του υποψηφίου...