Tagged: ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ

0

ΥΠΑΙΘ: Ειδική πρόσκληση μελών ΕΕΠ και ΕΒΠ για την κάλυψη έκτακτων αναγκών στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 86 του ν. 4547/2018 (Α΄ 102), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καλεί με την αριθ. 30633/Ε4/17-3-2023 (ΑΔΑ:  99Λ646ΜΤΛΗ-ΔΞΘ) ειδική πρόσκληση, τα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ που είναι εγγεγραμμένα στους προσωρινούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Γ1΄ της 2ΕΑ/2022 και στον οριστικό πίνακα Γ2΄ της 1ΕΑ/2022 Προκήρυξης του ΑΣΕΠ, καθώς και τους εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ87.02-Νοσηλευτικής που έχουν ενταχθεί στον οριστικό πίνακα Α΄ της 2ΓΕ/2019 προκήρυξης του ΑΣΕΠ (σύμφωνα με το άρθρο 123 του ν. 4926/2022) να υποβάλουν αίτηση (εφόσον το επιθυμούν) μέσω της διαδικτυακής πύλης του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης (ΟΠΣΥΔ) (https://opsyd.sch.gr/) για πρόσληψη ως αναπληρωτές με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ)  για το διδακτικό...

0

ΥΠΑΙΘ: Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων υποψηφίων διδασκόντων κλάδων ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04.01, ΠΕ04.02, ΠΕ85 και ΠΕ06 στην Ενισχυτική Διδασκαλία

Εγκύκλιος με θέμα: Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων υποψηφίων διδασκόντων στην Ενισχυτική Διδασκαλία για το σχολικό έτος 2022-2023 εκδόθηκε από το ΥΠΑΙΘ. Από Παρασκευή 11-11-2022 έως και Πέμπτη 17-11-2022 η υποβολή αιτήσεων. Μέσω της πρόσκλησης καλούνται οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί που περιλαμβάνονται στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Α΄ του ΑΣΕΠ υποψηφίων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης των κλάδων ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04.01, ΠΕ04.02, ΠΕ85 και ΠΕ06 της αριθμ. 2ΓΕ/2019 προκήρυξης του Α.Σ.Ε.Π. και επιθυμούν να προσληφθούν ως προσωρινοί αναπληρωτές μειωμένου ωραρίου ή ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για την υλοποίηση της πράξης με τίτλο «Ενισχυτική Διδασκαλία στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, σχολικό έτος 2022-2023» (MIS 5184935), για το σχολικό έτος...

0

ΥΠΑΙΘ: Πρόσκληση υποψηφίων αναπληρωτών κλάδων ΤΕ και ΔΕ για υποβολή αίτησης δήλωσης προτίμησης περιοχών

Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κλάδων ΤΕ και ΔΕ για υποβολή αίτησης-δήλωσης προτίμησης περιοχών για πρόσληψη ως προσωρινών αναπληρωτών ή/και ωρομισθίων το σχολικό έτος 2021-2022, εκδόθηκε από το ΥΠΑΙΘ. Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την πρόσκληση Οι αιτήσεις-δηλώσεις προτίμησης περιοχών υποβάλλονται από την Παρασκευή 17 Δεκεμβρίου έως και τ η ν Τ ε τ ά ρ τ η 2 2 Δ ε κ ε μ β ρ ί ο υ 2 0 2 1, μ έ σ ω τ ο υ Ο λ ο κ λ η ρ ω μ έ ν ο υ Π λ η ρ ο φ ο ρ ι α κ ο ύ Σ υ σ...