Υπουργείο Εσωτερικών: Ανεβάζει στο 70% την αυτοπρόσωπη παρουσία των δημοσίων υπαλλήλων στις υπηρεσίες

Με εγκύκλιο που υπογράφει ο Υπουργός Εσωτερικών ανεβαίνει σε 70 από 40% το ποσοστό της αυτοπρόσωπης παρουσίας των δημοσίων υπαλλήλων στην υπηρεσία Το ποσοστό αυτό διευκρινίζεται και πάλι ότι υπολογίζεται βάσει των δυνάμενων να παρέχουν εργασία εκ περιτροπής με αυτοπρόσωπη παρουσία, υπολογιζομένου του ποσοστού αυτού σε επίπεδο Διεύθυνσης ή Γενικής Διεύθυνσης ώστε να εξασφαλίζεται σε κάθε περίπτωση η λειτουργία της Διεύθυνσης ή της Γενικής Διεύθυνσης, αλλά και η υγεία των εργαζομένων. Σε περίπτωση που βάσει των αρμοδιοτήτων κάθε Υπηρεσίας, αλλά και κάθε οργανικής μονάδας, απαιτείται και δύναται να προσέρχεται ακόμα και το 100% των υπαλλήλων, αυτό είναι επιτρεπτό, υπό την προϋπόθεση διασφάλισης των κανόνων προστασίας της υγείας, ιδίως η τήρηση...