Αν. Υ.ΕΘ.Α. για την πρόσβαση εκπαιδευτικών στις λέσχες και τα πρατήρια του στρατού: Ναι μεν αλλά . . .

Δελτίο τύπου με θέμα: Μόνιμοι & αναπληρωτές καθηγητές στις λέσχες και τα πρατήρια του στρατού, εξέδωσε η ΟΛΜΕ Συναντήθηκε το Προεδρείο της ΟΛΜΕ με τον Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Αμύνης κ. Ρήγα. Το Προεδρείο της ΟΛΜΕ στην αρχική του τοποθέτηση επανέλαβε τα αιτήματα: για διεύρυνση της συμμετοχής και των μονίμων καθηγητών μαζί με τους αναπληρωτές στις λέσχες αξιωματικών και την είσοδο μονίμων και αναπληρωτών καθηγητών στα πρατήρια του Στρατού.  Ο Αναπληρωτής Υπουργός αφού είπε ότι δεν είναι αρνητικός στο αίτημα της Ομοσπονδίας εξέφρασε την δυσκολία εξυπηρέτησης τόσο μεγάλου αγοραστικού και πελατειακού όγκου από τις υπηρεσίες του Στρατού. Σημείωσε επίσης ότι μια τέτοια απόφαση θα οδηγούσε ίσως και άλλες υπαλληλικές ομάδες να...