ΥΠΑΙΘ: Κατανομή Πιστώσεων Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων Οικονομικού Έτους 2020. Μειωμένο κατά 33,3% το εθνικό σκέλος της χρηματοδότησης

Απόφαση με θέμα: Κατανομή Πιστώσεων Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων Οικονομικού Έτους 2020 του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων , υπέγραψε η Υπουργός Παιδείς κ. Ν. Κεραμέως. Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την απόφαση Με βάση την απόφαση προβλέπονται οι εξής πιστώσεις Σύνολο Εθνικού Σκέλους 110.000.000,00€, μειωμένο κατά 33,3% σε σχέση με το 2019 (165.000.000,00€) Σύνολο Συγχρηματοδοτούμενου Σκέλους 400.000.000,00€ , αμετάβλητο σε σχέση με το 2019 Γενικό Σύνολο ΠΔΕ 2020 510.000.000,00€ μειωμένο κατά 9,7% σε σχέση με το 2019