Ε.Ε.Φ.: Ανακοίνωση για τις εργασίες και τα πρακτικά του 17ου Πανελλήνιου Συνεδρίου

Η Ένωση Ελλήνων Φυσικών διοργάνωσε  με επιτυχία το 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής, με θέμα

«Η Φυσική συναντά την κοινωνία». 

Για όσους επιθυμούν να έχουν πρόσβαση στις εργασίες του συνεδρίου και να παρακολουθήσουν μαγνητοσκοπημένες τις ομιλίες των προσκεκλημένων ομιλητών, διατίθεται κωδικός έναντι 12€.

Όσοι επιθυμούν να λάβουν τις κεντρικές ομιλίες θα πρέπει να  έχουν ηλεκτρονική διεύθυνση σε gmail.
Επίσης, προσφέρονται τόσο σε έντυπη όσο και σε ηλεκτρονική μορφή τα πρακτικά του συνεδρίου, όπου περιέχονται 100 εργασίες σε πλήρη μορφή. Τα πρακτικά μπορούν να αποκτηθούν με . . .