Ε.Ε.Χ.: Αποτελέσματα Α’ Λυκείου 32ου Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού Χημείας

Ολοκληρώθηκε η έκδοση των αποτελεσμάτων της A΄ΛΥΚΕIΟΥ του 32ου ΠΜΔΧ.

Στον πίνακα που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Ένωσης Ελλήνων Χημικών περιλαμβάνονται οι βαθμολογίες από 60-100.

Οι μαθητές και μαθήτριες που επιθυμούν να πληροφορηθούν τον βαθμό τους μπορούν να . . .