Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς: Οπτικοακουστικά τεκμήρια, πηγές για τη βιομηχανική μας κληρονομιά. Στις 27 Οκτωβρίου. Δωρεάν συμμετοχή

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Οπτικοακουστικής Κληρονομιάς, το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς (ΠΙΟΠ) και το Αρχείο της ΕΡΤ ΑΕ παρουσιάζουν, την Παρασκευή 27 Οκτωβρίου 2023 (ώρα 17:30), σειρά οπτικοακουστικών τεκμηρίων με θέμα την ελληνική βιομηχανική κληρονομιά, στο Κτήριο του Ιδρύματος, στον Ταύρο. Τι στοιχεία μπορούμε να αντλήσουμε από οπτικοακουστικά τεκμήρια και πώς αυτά μπορούν να λειτουργήσουν ως ιστορικές πηγές για τη βιομηχανική κληρονομιά και την ανάπτυξη στη χώρα; Μέσω των οπτικοακουστικών τεκμηρίων που θα προβληθούν, περιγράφονται σχέδια και εξελίξεις σχετικά με την ανάπτυξη της μεταπολεμικής Ελλάδας. Οι βιομηχανικές εγκαταστάσεις, ο εξοπλισμός και οι εργαζόμενοι, η παραγωγή και τα προϊόντα, αλλά και οι στοχεύσεις της κρατικής οικονομικής πολιτικής και οι εταιρικές στρατηγικές ανάπτυξης έχουν καταγραφεί στην κινηματογραφική παραγωγή,...