Επιμορφωτικά σεμινάρια για καθηγητές ΠΕ04, ΠΕ03, ΠΕ85 (πρώην: ΠΕ12.08)και ΠΕ86 (πρώην: ΠΕ19, ΠΕ20) όλης της χώρας, στο CERN

Το Τμήμα Εκπαίδευσης του CERN σε συνεργασία με την Οργανωτική Επιτροπή των σεμιναρίωνγια την Ελλάδα, αποτελούμενη από τους: Εμμανουήλ Τσεσμελή, Καθηγητή, Υπεύθυνο του ΓραφείουΔιεθνών Σχέσεων του CERN, Δρ. Ραχήλ – Μαρία Αβραμίδου, φυσικό, ερευνήτρια CERN καιτην Ευγενία Τσιτοπούλου – Χριστοδουλίδη, φυσικό Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,οργανώνουν, για 14ηχρονιά, δύο επιμορφωτικά σεμινάρια για 72 (36+36) καθηγητές κλάδωνΠΕ04, ΠΕ03, ΠΕ85 (πρώην: ΠΕ12.08) και ΠΕ86 (πρώην: ΠΕ19, ΠΕ20) όλης της χώρας, στηνΕλληνική γλώσσα. Το πρώτο σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί από τις 25 Αυγούστου 2024 – 28Αυγούστου 2024 και το δεύτερο 28 Αυγούστου 2024 – 31 Αυγούστου 2024, στιςεγκαταστάσεις του CERN στη Γενεύη.Οι αιτήσεις για την παρακολούθηση του σεμιναρίου πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά έως τις16 Φεβρουαρίου 2024, ώρα:...