Αναθέσεις ΠΕ 91.02 – Δραματικής Τέχνης: Ερώτηση 29 Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ

Ερώτηση την οποία υπογράφουν 29 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ κατατέθηκε στη Βουλή με θέμα:

Ανάγκη ρύθμισης του τρόπου και της διαδικασίας επιλογής των εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ 91.02 (πρώην ΠΕ 18.41 Δραματικής Τέχνης.

Στην ερώτηση που κατέθεσαν οι 29  βουλευτές αναφέρεται μεταξύ των άλλων:

Επειδή παραμένει και σήμερα ασαφής ο τρόπος και η διαδικασία επιλογής των εκπαιδευτικών θεατρικών σπουδών και Δραματικής Τέχνης, συντηρώντας μια αδικαιολόγητη έριδα μεταξύ τους, που αποβαίνει εν τέλει εις βάρος και της Θεατρικής Αγωγής ως εκπαιδευτικής διαδικασίας, ερωτάται ο κ. Υπουργός τι προτίθεται να πράξει προκειμένου να ρυθμιστεί νομοθετικά ή με άλλες κανονιστικές διατάξεις ο τρόπος και η διαδικασία και η διαδικασία επιλογής των εκπαιδευτικών ΠΕ 91. . . .