Πανελλήνια Ένωση Φιλολόγων: Προκήρυξη του 46ου Συνεδρίου (Νοέμβριος 2019)

Α΄ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Το Διοικητικό Συμβούλιο της Πανελλήνιας Ένωσης Φιλολόγων, θεωρώντας αναγκαία την ανάδειξη του Βυζαντίου ως αδιάσπαστου κρίκου στην ιστορική πορεία του ελληνισμού και της καθοριστικής συμβολής του στη διαμόρφωση της νεοελληνικής πολιτισμικής φυσιογνωμίας, αποφάσισε το 46ο Συνέδριο της Ένωσής μας να έχει ως θέμα: «Βυζάντιο: Ιστορία και Πολιτισμός» Θεματικοί άξονες v Οι ρίζες του Βυζαντίου (ελληνική και ρωμαϊκή αρχαιότητα) v Κρατική και Κοινωνική Οργάνωση v Βυζάντιο και Δύση – Βυζάντιο και Ισλάμ – Βυζάντιο και Σλάβοι v Βυζαντινή Λογοτεχνία o Λόγια (θύραθεν) Λογοτεχνία o Δημώδης Βυζαντινή Λογοτεχνία v Ιστορικοί και Χρονογράφοι v Παιδεία – Γλώσσα – Φιλολογία v Βυζαντινή Τέχνη v Βυζάντιο και Νέος Ελληνισμός o Η Βυζαντινή Κληρονομιά στα νεοελληνικά γράμματα και στον νεοελληνικό πολιτισμό v Το Βυζάντιο στην ελληνική εκπαίδευση. Οι Βυζαντινές Σπουδές σήμερα. Οργανωτικό πλαίσιο του Συνεδρίου Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στον Νομό Κορινθίας από τις 7 Νοεμβρίου έως τις 9 Νοεμβρίου 2019. Προτάσεις...