ΥΠΠΕΘ: Υποβολή αιτήσεων των υποψηφίων Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης, λήξη προθεσμίας στις 15.00 της 22ας Νοεμβρίου 2018

Με έγγραφό του το ΥΠΠΕΘ και αναφορικά με τη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης , γνωστοποιεί τα ακόλουθα: . . .