ΥΠΑΙΘ: Κύρωση πίνακα επιλογής υποψηφίων εκπαιδευτικών για την κάλυψη με απόσπαση θέσης εκπαιδευτικού κλάδου: ΠΕ06 Αγγλικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Ευρωπαϊκό Σχολείο Βρυξέλλες I και ΠΕ04.01 Φυσικών στο Ευρωπαϊκό Σχολείο Βρυξέλλες IV.

Αποφάσεις με΄τις κυρώνονται οι πίνακες επιλογής: Α. Εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ06 Αγγλικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Ευρωπαϊκό Σχολείο Βρυξέλλες I και Β. Εκπαιδευτικού ΠΕ04.01 Φυσικών στο Ευρωπαϊκό Σχολείο Βρυξέλλες IV υπέγραψε η Υπουργός Παιδείας κ. Ν. Κεραμέως