Tagged: ΠΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

0

Π.Δ.Ε. Αττικής: Ανοικτά Διαδικτυακά Μαθήματα σε Μαθηματικά, Φυσική-Φυσικές Επιστήμες και Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά-Γαλλικά)

ΠΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ: ΑΝΟΙΚΤΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ (ΜΟΟC) ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ERASMUS+“CONNECT” Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής συμμετέχει ως Συντονιστής στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+ KA2 με τίτλο: “Αναβάθμιση των εκπαιδευτικών για την αποτελεσματική υποστήριξη της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης” (“Upskilling of sChools’ teachers to effectively support ONliNE EduCaTion” με ακρωνύμιο “CONNECT”) – GRANT AGREEMENT 2020- 1-ELo–KA226-SCH-094578. Πρόκειται για σύμπραξη φορέων από την Ελλάδα, την Ιταλία και την Κύπρο : ΠΔΕ Αττικής,  Computer Technology Institute and Press “Diophantus”, Institute for Educational Technology (CNR–ITD), University of Cyprus (CY), με κοινό σκοπό την ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων (skills) των εκπαιδευτικών, την εξοικείωση τους με καινοτόμες εκπαιδευτικές πρακτικές, όπως η μικτή μάθηση (blended learning)...

0

Π.Δ.Ε. Αττικής: Διαδικτυακή ημερίδα με τίτλο «Μαθαίνοντας με ψηφιακά μέσα: προκλήσεις και προοπτικές» την Παρασκευή 21/1

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής, τα ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής και το Τμήμα Εκπαιδευτικής Συνεργασίας του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδας  συνδιοργανώνουν  διαδικτυακή ημερίδα με τίτλο: «Μαθαίνοντας με ψηφιακά μέσα: προκλήσεις και  προοπτικές». Η ημερίδα, στην οποία θα υπάρχει αυτόματη μετάφραση, απευθύνεται σε: Στελέχη Εκπαίδευσης. Μόνιμους και αναπληρωτές εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων Εκπαίδευσης που αξιοποιούν τα ψηφιακά μέσα στις διδακτικές πρακτικές τους. Φοιτητές που ενδιαφέρονται για ζητήματα  παιδαγωγικής αξιοποίησης των ψηφιακών εργαλείων στη μαθησιακή διαδικασία.   Η ημερίδα πραγματοποιείται μέσω τηλεμετάδοσης (Webex και Zoom) την Παρασκευή 29 Ιανουαρίου 2021 και περιλαμβάνει τρία (3) μέρη (βλ. αναλυτικό πρόγραμμα καθώς και περιλήψεις στο συνημμένο): Α’ Μέρος – Κεντρικές εισηγήσεις: 13:00 – 14:00 (Αυτόματη μετάφραση). Β’ Μέρος –  Συζήτηση στρογγυλής τράπεζας: 14:00 – 15:30...

0

Π.Δ.Ε.: Αττικής: Έγκριση λειτουργίας ολιγομελών τμημάτων τομέων και ειδικοτήτων στα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑΛ)

Απόφαση με θέμα: Έγκριση λειτουργίας ολιγομελών τμημάτων τομέων και ειδικοτήτων στα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑΛ) για το σχολικό έτος 2019-2020, εκδόθηκε από την ΠΔΕ Αττικής Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την απόφαση

0

Π.Δ.Ε. Αττικής: Δεν απαιτείται αντικατάσταση της αίτησης μετά την ανακοινοποίηση της πρόσκλησης Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π.

Μετά την ανακοινοποίηση της Υ.Α. πρόσκλησης ΕΕΠ-ΕΒΠ ως προς την αίτηση με συμπλήρωση της φράσης στο σημείο πάνω από τις υπογραφές: Έχω πραγματοποιήσει εγγραφή στο Ο.Π.ΣΥ.Δ., διαθέτω προσωπικούς κωδικούς και έχω ελέγξει τα στοιχεία του ηλεκτρονικού μου φακέλου πριν από την κατάθεση της παρούσας αίτησης. καθώς και την ανακοινοποίηση της ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ως μεμονωμένου αρχείου. γίνεται γνωστό ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΚΑΤΕΘΕΣΑΝ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΤΙΣ 8-5-2019, ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΒΟΥΝ ΣΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΤΟΥΣ. Επισυνάπτονται Πρόσκληση 2019 [ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ] ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝΕΕΠ-ΕΒΠ [ΝΕΑ ΑΙΤΗΣΗ]

0

ΠΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ: Πρόσκληση υποψήφιων μελών Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού και Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού για την υποβολή δικαιολογητικών στο πλαίσιο των αριθμ. 1ΕΑ/2019 και 2ΕΑ/2019 προκηρύξεων του ΑΣΕΠ

Ανακοίνωση με την οποία καλεί τους υποψήφιους/ες μέλη του Ε.Β.Π. κλάδου ΔΕ01 και του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) των κλάδων ΠΕ21, ΠΕ22, ΠΕ23, ΠΕ25, ΠΕ28, ΠΕ29, ΠΕ30, ΠΕ31 να καταθέσουν την ειδική έντυπη αίτηση στην οποία επισυνάπτονται τα δικαιολογητικά που επικαλούνται για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία κατάταξης, με σειρά προτεραιότητας στους αξιολογικούς πίνακες (Γ2 και Γ1 αντίστοιχα) του ΚΕΦ. Ε΄ του ν. 4589/2019 στο πλαίσιο των αριθ. 1ΕA/2019 Προκήρυξης του ΑΣΕΠ εξέδωσε η Π.Δ.Ε Αττικής. Το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης . . . Καλούνται οι υποψήφιοι/ες μέλη του Ε.Β.Π. κλάδου ΔΕ01 και του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) των κλάδων ΠΕ21, ΠΕ22, ΠΕ23, ΠΕ25, ΠΕ28, ΠΕ29, ΠΕ30, ΠΕ31 να καταθέσουν...

0

Π.Δ.Ε. Αττικής: Τοποθέτηση των προϊσταμένων των Κ.Ε.Σ.Υ.

Με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Αττικής τοποθετήθηκαν οι προϊστάμενοι των Κέντρων Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης της περιφέρειας Αττικής. . . .

Π.Δ.Ε. Αττικής: Πρόγραμμα συνεντεύξεων Υποψηφίων Προϊσταμένων ΚΕΣΥ 0

Π.Δ.Ε. Αττικής: Πρόγραμμα συνεντεύξεων Υποψηφίων Προϊσταμένων ΚΕΣΥ

Ανακοινώθηκε  από την Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής το Πρόγραμμα των Συνεντεύξεων των υποψηφίων που περιλαμβάνονται στους Τελικούς Αναμορφωμένους Ενιαίους Αξιολογικούς Πίνακες,.

Οι συνεντεύξεις θα πραγματοποιηθούν, σύμφωνα με το συνημμένο πρόγραμμα, στην έδρα της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής

(Τσόχα 15-17, 1ος όροφος, Αμπελόκηποι, Αθήνα).

Παρακαλούνται οι υποψήφιοι να προσέρχονται τριάντα λεπτά (30) λεπτά νωρίτερα. . . .

0

Π.Δ.Ε. Αττικής: Έγκριση ολιγομελών τμημάτων σε σχολικές μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης για το σχ. έτος 2018-19. Τροποποίηση

Με απόφαση του ο Π.Δ.Ε. Αττικής τροποποιεί παλαιότερη με θέμα: Έγκριση ολιγομελών τμημάτων σε σχολικές μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης για το σχ. έτος 2018-19.

Η Σύνθεση του Περιφερειακού Συμβουλίου Επιλογής για την κατάρτιση των πινάκων επιλογής και την επιλογή των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου και των Προϊσταμένων των Κ.Ε.Σ.Υ. και Κ.Ε.Α της Π.Δ.Ε. Αττικής 0

Η Σύνθεση του Περιφερειακού Συμβουλίου Επιλογής για την κατάρτιση των πινάκων επιλογής και την επιλογή των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου και των Προϊσταμένων των Κ.Ε.Σ.Υ. και Κ.Ε.Α της Π.Δ.Ε. Αττικής

Με απόφαση του Γ.Γ. του ΥΠΠΕΘ κ. Γ. Αγγελόπουλου συγκροτήθηκε το Περιφερειακό Συμβούλιο Επιλογής για την κατάρτιση των πινάκων επιλογής και την επιλογή των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου και των Προϊσταμένων των Κ.Ε.Σ.Υ. και Κ.Ε.Α της Περιφερειακής Διεύθυνσης Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

Α. Όταν το συμβούλιο συνεδριάζει για την επιλογή των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου των κλάδων Νηπιαγωγών (ΠΕ60), Δασκάλων (ΠΕ70), αποτελείται από: . . .

Π.Δ.Ε. Αττικής: «Κύρωση οριστικού πίνακα κατάταξης υποψηφίων αναπληρωτών από τον κλάδο ΔΕ1- Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) Σχ. Έτους 2018-19 για τις Δομές της Ειδικής Αγωγής 0

Π.Δ.Ε. Αττικής: «Κύρωση οριστικού πίνακα κατάταξης υποψηφίων αναπληρωτών από τον κλάδο ΔΕ1- Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) Σχ. Έτους 2018-19 για τις Δομές της Ειδικής Αγωγής

Αναρτήθηκε ο  οριστικός πίνακας κατάταξης υποψηφίων για πρόσληψη αναπληρωτών από τον κλάδο ΔΕ1-Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) για τις Δομές
της Ειδικής Αγωγής (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) και την Εξειδικευμένη υποστήριξη μαθητών που φοιτούν σε σχολικές μονάδες της Γενικής Εκπαίδευσης της
Περιφερειακής Διεύθυνσης Π. & Δ. Εκπαίδευσης  Αττικής, που ισχύει μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους 2018-2019 . . .

0

Αξιολογικοί Πίνακες Υποψηφίων Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου ΠΔΕ Αττικής: 31/7 η ανάρτηση

Από το Περιφερειακό Συμβούλιο Επιλογής για την κατάρτιση των πινάκων επιλογής και την επιλογή των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου και των Προϊσταμένων των Κ.Ε.Σ.Υ. και Κ.Ε.Α της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής ανακοινώνεται ότι:

Α) η ανάρτηση των Αξιολογικών πινάκων υποψηφίων με βάση τα αντικειμενικά μόρια κατά φθίνουσα σειρά θα γίνει την Τρίτη 31-07-2018 . . .

0

ΠΔΕ Αττικής:Αναμορφωμένοι (όχι αξιολογικοί) πίνακες Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου

Ανακοινώθηκαν από την Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής οι Προσωρινοί Αναμορφωμένοι Πίνακες Δεκτών και Μη Δεκτών υποψηφίων και Συμπληρωματικός Πίνακας Μη Δεκτών Υποψηφίων, όπως αυτοί καταρτίστηκαν με την υπ’ αριθμ. 2/19,20-7-2018 Πράξη του Περιφερειακού Συμβουλίου Επιλογής με τους υποψήφιους που έχουν τα τυπικά προσόντα για να γίνουν δεκτοί στις διαδικασίες επιλογής Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου ανά κλάδο και κατά αλφαβητική σειρά, καθώς και οι πίνακες όσων δεν πληρούν τις προαπαιτούμενες προϋποθέσεις και δε γίνονται δεκτοί, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην υπ’ αριθμ. Φ.351.1/5/102172/Ε3/20-6-2018 Υ.Α, την Φ.351.1/7/114481/E3/6-7-2018 Εγκύκλιο του ΥΠΠΕΘ και τις διατάξεις του Ν.4547/2018 και που υπέβαλαν αίτηση σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Φ.32/9590/21-6-2018 Προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου για τα 1ο, 2ο, 3ο, 4ο, 5ο και 6ο Περιφερειακά Κέντρα Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής, όπως αυτοί αναμορφώθηκαν μετά την εκδίκαση των ενστάσεων . . .