ΠΟΣΕΕΠΕΑ: Έντονη διαμαρτυρία για την παράταση του σχολικού έτους των ειδικών σχολείων, τα οποία δεν έκλεισαν

Αθήνα, 13/05/2021 Αρ. Πρωτ.:24 Προς: -Υπουργό Παιδείας κα. Ν. Κεραμέως -Υφυπουργό Παιδείας κα. Ζ. Μακρή  – Γενικό Γραμματέα ΥΠΑΙΘ κ. Α. Κόπτση Κοινοποίηση: – Διεύθυνση Ε.Α.Ε., προϊστάμενο κ. Ι. Ζυμπρακάκη ΘΕΜΑ: «Έντονη διαμαρτυρία για την παράταση του σχολικού έτους των ειδικών σχολείων, τα οποία δεν έκλεισαν» Η  Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ως δευτεροβάθμιο συνδικαλιστικό όργανο, εκπροσωπεί το Ε.Ε.Π. και το Ε.Β.Π. που υπηρετεί με μόνιμο διορισμό ή ως αναπληρωτές στην Ειδική και Γενική Εκπαίδευση καθώς και στα Κ.Ε.Σ.Υ.. Μετά λύπης μας διαπιστώνουμε ότι η Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση κρίνεται με δύο μέτρα και δύο σταθμά πλήρως αποκομμένη από τις προβλεπόμενες διατάξεις και τη διασφάλιση της λειτουργίας των Σχολικών Μονάδων Ε. Α. Ε. Καθόλη τη διάρκεια του...