ΥΠΠΕΘ: Παράταση της θητείας των Διευθυντών Εκπαίδευσης και των Προϊσταμένων των τμημάτων Εκπαιδευτικών Θεμάτων

Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας κ. Κ. Γαβρόγλου παρατείνεται η θητεία των Διευθυντών Α/θμιας & Β/θμιας εκπαίδευσης καθώς και των προϊσταμένων των τμημάτων εκπαιδευτικών θεμάτων Α/θμιας & Β/θμιας εκπαίδευσης, πέραν της 31ης Ιουλίου 2018 και μέχρι την ανάληψη υπηρεσίας των νέων στελεχών. . . .