ΥΠΠΕΘ: Προκήρυξη επιλογής υποτρόφων (5 για το εσωτερικό και 5 για το εξωτερικό) χωρίς διαγωνισμό, για σπουδές Δεύτερου Κύκλου (μεταπτυχιακές) και Τρίτου Κύκλου (διδακτορικές), ακαδημαϊκού έτους 2017-2018, από τα έσοδα του κληροδοτήματος «Παν. Τριανταφυλλίδη»

Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας κ. Κ. Γαβρόγλου προκηρύσσεται η χορήγηση με επιλογή πέντε (05) υποτροφιών για το ακαδημαϊκό έτος 2017- 2018 σε βάρος των εσόδων του κληροδοτήματος «Παν. Τριανταφυλλίδη» για σπουδές Δεύτερου Κύκλου (μεταπτυχιακές) και Τρίτου Κύκλου (διδακτορικές) σε Πανεπιστήμια του εξωτερικού για ένα (1) έτος. Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την απόφαση για το εσωτερικό Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την απόφαση για το εξωτερικό Α. Προϋποθέσεις χορήγησης της υποτροφίας: 1. Πτυχίο ημεδαπού Πανεπιστημίου. Προτιμώνται οι πτυχιούχοι ημεδαπών Γεωργικών και Κτηνιατρικών Σχολών. 2. Καταγωγή από την Πελοπόννησο. 3. Ηλικία έως 36 ετών. 4. Εγγραφή σε εγκεκριμένο πρόγραμμα Δεύτερου Κύκλου (μεταπτυχιακές) και Τρίτου Κύκλου (διδακτορικές) σπουδών Πανεπιστημίου Εξωτερικού, αναγνωρισμένο...