Πανεπιστήμιο Κρήτης: Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Επιστήμες της Αγωγής: Θεωρία και Εφαρμογές»

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης (Π.Τ.Π.Ε.) του Πανεπιστημίου
Κρήτης προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2018-19 δεκαπέντε (15) θέσεις
μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο:
«Επιστήμες της Αγωγής: Θεωρία και Εφαρμογές» στην ειδίκευση «Ανθρωπιστικές
Επιστήμες στην Εκπαίδευση».
Η έναρξη των μαθημάτων του Π.Μ.Σ. θα γίνει τον Οκτώβριο του 2018. Οι σπουδές
είναι διετείς και . . .