Πανελλήνια Ένωση Βιοεπιστημόνων: Τα εξεταστικά κέντρα της Α΄ φάσης του Πανελλήνιου Διαγωνισμού Βιολογίας της 10ης Φεβρουαρίου 2024

Αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Πανελλήνιας Ένωσης Βιοεπιστημόνων τα εξεταστικά κέντρα της Α΄ φάσης του Πανελλήνιου Διαγωνισμού Βιολογίας της 10ης Φεβρουαρίου 2024. Πατήστε εδώ για να δείτε την σχετική ενημέρωση