Πανελλήνια Ένωση Λογοτεχνών (Π.Ε.Λ.). 20ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός 2018 στις κατηγορίες: Ποίηση και Διήγημα

Η Πανελλήνια Ένωση Λογοτεχνών (Π.Ε.Λ.) προκηρύσσει τον 20ο  Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό 2018 στις κατηγορίες:

ΠΟΙΗΣΗ και ΔΙΗΓΗΜΑ

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: . . .