Πανελλαδικές Εξετάσεις ΓΕΛ 2020: Ο τρόπος εξέτασης των μαθημάτων

Απόφαση με Φ.251/182992/Α5/22-11-2019 και θέμα: Τρόπος εξέτασης των πανελλαδικά εξεταζομένων μαθημάτων για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση υποψηφίων Γενικού Λυκείου από το ακαδημαϊκό έτος 2020-21 κι εφεξής σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α΄), όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70 Α΄). υπέγραψε η Υπουργός Παιδείας κ. Ν. Κεραμέως Σύμφωνα με της απόφαση: Καθορίζεται ο τρόπος εξέτασης των πανελλαδικά εξεταζομένων μαθημάτων Γενικού Λυκείου για την εισαγωγή των υποψηφίων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4Α του Ν.4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α΄), όπως προστέθηκε με το άρθρο 100 του Ν.4610/2019 (ΦΕΚ 70 Α΄), ως ακολούθως: Άρθρο ΜΟΝΟ Τρόπος εξέτασης των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων Τα θέματα των πανελλαδικά...