Συμμετοχή της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του ΕΑΠ στο «Πανελλήνιο Συνέδριο Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας σε απομακρυσμένες και απομονωμένες περιοχές»

Στην Κέρκυρα στις 16/5/2024-19/5/2024, πραγματοποιήθηκε το «Πανελλήνιο Συνέδριο Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας σε απομακρυσμένες και απομονωμένες περιοχές», από την  Ένωση Γενικών/Οικογενειακών Ιατρών Κέρκυρας σε συνδιοργάνωση με τον ΙΠΠΟΚΡΑΤΗ Εταιρεία Γενικής/Οικογενειακής Ιατρικής Ελλάδος, το Εργαστήριο Βιοπληροφορικής και Ανθρώπινης Ηλεκτροφυσιολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου, το Εργαστήριο Τεχνολογιών της Πληροφορίας του Ιονίου Πανεπιστημίου, αλλά και τη Σχολή Κοινωνικών Επιστημών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.  Η θεματολογία του Συνεδρίου και οι συνεδρίες αναφέρονταν στην πολυπλοκότητα των αναγκών υγείας του πληθυσμού, κυρίως απομονωμένων και απομακρυσμένων  περιοχών, που καθιστούν απαραίτητη τη διατμηματική και διεπιστημονική συνεργασία των υγειονομικών για την κάλυψη αυτών των σύνθετων προβλημάτων των ασθενών και όχι μόνον, στο πλαίσιο της ΠΦΥ. Στο Συνέδριο συμμετείχε από το ΕΑΠ ...