Α.Π.Θ.: Προκήρυξη Προγράμματος «Παιδί και Υγεία: Πρόληψη-Πρώτες Βοήθειες»

Στο πλαίσιο του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης, ΚΕΔΙΒΙΜ του Α.Π.Θ. θα υλοποιηθεί Πρόγραμμα Επιμόρφωσης/Κατάρτισης με τίτλο «Παιδί και Υγεία: Πρόληψη-Πρώτες Βοήθειες».

Σκοπός του προγράμματος είναι να επιμορφώσει τους πτυχιούχους εκπαιδευτικούς (νηπιαγωγούς, δασκάλους, καθηγητές) για την πρόληψη της υγείας των παιδιών, τα συχνότερα προβλήματα (ιατρικής φύσης) που αντιμετωπίζουν στην καθημερινή τους ενασχόληση με τα παιδιά και να συμβάλλει στη βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης τους, με απώτερο στόχο την αρτιότερη συναισθηματική, αισθητική και πνευματική ανάπτυξη παιδιών και εφήβων. Επίσης το πρόγραμμα σκοπεύει να παρέχει στους εκπαιδευτικούς τις απαραίτητες γνώσεις πρώτων βοηθειών και  να τους εκπαιδεύσει (θεωρητικά και δια ζώσης) στην αντιμετώπιση επειγόντων περιστατικών και στην παροχή πρώτων βοηθειών στα  παιδιά και τους εφήβους.

Το Πρόγραμμα έχει διάρκεια 24 ωρών και περιλαμβάνει τις εξής θεματικές ενότητες: . . .